Available operating capacity

Name
CGNBE 3c Capacidad Disponible Base Interrumpible
November 5, 2021 November 5, 2021 46.43 KB
CGNBE 1b Capacidad Operativa Disponible
November 5, 2021 November 5, 2021 45.97 KB